Cixi Kent Bearing Co., Ltd.
  • AddressMayan Industry Zone, Henghe Town, Ningbo, Zhejiang, China
  • Factory AddressMayan Industry Zone, Henghe Town, Ningbo, Zhejiang, China
  • Worktime9:00-18:00(BeiJing time)
  • Phone(Working Time)86-15155986998
  • Phone(Nonworking Time)86-15155986998

28x68x18 bearing size catalogue

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 28x68x18 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 28x68x18 bearing

28x68x18 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 28x68x18 bearings. Bearing 63/28 (Deep groove ball bearings, single row / SKF). Bearing 63/28 (Deep groove ball bearings / NTN). Bearing 63/28 (Deep 

NSK 63/28-2RS Bearing | bearing 28x68x18 Deep GroovePart Number 63/28-2RS Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code - bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 28 Outside diameter OD D 68 Thickness 2 Bearing 63/28-2RS 28x68x18 Sealed 2 Bearing 63/28-2RS 28x68x18 Sealed. 2 Bearing 63/28-2RS 28x68x18 Sealed Larger Photo. 2 Bearing 63/28-2RS 28x68x18 Sealed. 0 Reviews. Our Price: 

@@@@@@@@
hsBGCNdD
6207 - - - - - - - -
2MM9109WI - - - - - - 1 Inch | 25.4 Millim1.438 Inch | 36.525
NU320EMAC3 - - - - - - - -
7206WN - - - - - - - -
5201K - - - - - - - 1.937 Inch | 49.2 Mi
S5KDD - - - - - - - -
23176YMBW507C08C3 - - - - - - - -
NCF1868V - - - - - - 2.953 Inch | 75 Mill3.23 Inch | 82.042 M
311KG - - - - - - - -
GRA100RRB - - - - - - - -
QJ 328 N2MA - - 6mm - - - 12mm24mm
7312 BEM - - 2.5mm - - - 4mm9mm
7411 BGAM15 mm - 58 mm - - - - -
7207 BEGAP - - 39mm - - - 80mm170mm
6208 N47.625 mm - - - - - - -
6203-2Z/C3 - - - - - - 120mm180mm
SAFS 22228 - - 112mm - - - 180mm320mm
NU 334 ECM/C3 - - 41mm - - - 85mm180mm
NUTR 45100 A - 12 mm - - - 42 mm - -
W 635-2Z - - 20mm - - - - -
SALKAC 6 M - - 0.938 Inch - - - 1.5 Inch3.75 Inch
3208 A-2RS1/C3 - - 86mm - - - 170mm310mm
YAT 205 - - 45mm - - - - 170mm
NU 1010 ML - - - - - - 20mm47mm
N 218 ECP/C3 - - 7mm - - - - 22mm
QJ 320 N2MA - - - - 47.625 mm - - -
6209-2RS1/C3GJN - - - - - - 30.0000 mm -
SIR 60 ES - - 4mm - - - 7mm13mm
NJ230-E-M1 - - - - - - - -
23960-B-MB-C3 - - - - - - - -
11208-TVH - - - - - - 0 Inch | 0 Millimete13.746 Inch | 349.14
QJ316-N2-MPA - - - - - - - 2.677 Inch | 68 Mill
NU226-E-M1 - - 2.75 Inch | 69.85 Mi - - - - -
3205-B-TVH - - - - - - - -
7311-B-TVP-UA - - - - - - - -
61804-2RSR - - - - - - - -
20311-TVP - - - - - - - -
6005-2RSR-C3 - - - - - - - -
61902-2RSR - - - - - - - -
1307-TVH - - - - - - - -
6312-2RSR - - - - - - - -
51112 - - - - - - - -
2317-K-M-C3 - - - - - - - -
62308-2RSR - - - - - - - -
30/7-B-2Z-TVH - - - - - - 7.087 Inch | 180 Mil14.961 Inch | 380 Mi
7224-B-MP-UA - - - - - - - -
NUP316-E-TVP2 - - - - - - - -
7240-B-MP-UA - - - - - - - -
S6007 - - - - - - - 4.813 Inch | 122.25
22208-E1-K - - - - - - - -
52310 - - - - - - - -
6320-M-R114-139 - - - - - - - -
DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 - - - - - - 40 -
DG3V-3-2N-7-B-60 - - 38.354 mm279.502 mm - - - -
KB020AR0 - - - - - - - -
Y 88 L - - - - - - 2.756 Inch | 70 Mill -
SB035XP0 - - - - - - - -
BH4044-L - - - - - - - -
RBC 1 5/8 - - - - - - - -
CH 64 LW - - 8.25 Inch | 209.55 M - - - 16.375 Inch | 415.920 Inch | 0 Millimete
B48-EL - - - - - - 3.15 Inch | 80 Milli -
KB055AR0 - - - - - - - -
CRBY 2 - - - - - - - -
S 44 LWX - - - - - - 1.575 Inch | 40 Mill -
TRE8YN - - - - - - - -
S5PP2 - - - - - - 1.25 Inch | 31.75 Mi0 Inch | 0 Millimete
593A - - - - - - - -
SB030XP0 - - - - - - 2 Inch | 50.8 Millim -
SB040XP0 - - - - - - - -
FLBG10 - - 6.2500 in - - - 1-7/16 in -
CH 64 L - - - - - - - -
CH 52 L - - 2.52 Inch | 64 Milli - - - - -
S 48 LWX - - - - - - - 4.63 Inch | 117.602
CRBC 1 3/8 - - - - - - - -
S 18 LWX - - - - - - - -
SA020XP0 - - - - - - - -
KG050XP0 - - - - - - 1.5 Inch | 38.1 Mill -
IRB96-SA - - 32 mm - - - 95 mm170 mm
KSP6AFS428 - - - - - - 0.787 Inch | 20 Mill -
KD160AR0 - - - - - - - -
IRB64-SA - - - - - - - -
KC065CP0 - - 7.1800 in - - - 2-11/16 in5.5700 in
HM 218248 - - - - - - 0.3750 in -

63/28 Ball Bearing 28x68x18 mm, Open (Set of 2): Deep63/28 Ball Bearing 28x68x18 mm, Open (Set of 2) Price: $24.95 & FREE Shipping

63/28 Nachi Bearing Open C3 Japan 28x68x18 Ball - eBay63/28 Nachi Bearing Open Ball Bearing. Item: 63/28 Nachi Ball Bearing. Type: Nachi Deep groove Ball Bearing. Radial Clearance: C3. Bearing Width: 18mm63/28 Nachi Bearing Open C3 Japan 28x68x18 Ball - Amazon63/28 Nachi Bearing Open Ball Bearing28mm x 68mm x 18mmMade in Japan 63/28 Nachi Bearing, Made in Japan, the 63/28 inner diameter is 28mm, the 

Top Products

@@@@@@@@
FAGNTNSKFAMIRBC
H 104 LQVVFB15V065SEOQAC11A203SNUG332L22313LBC3
B56-LQVVC19V080SEBQVVMC20V080SEMQVVPK20V307SETWB214EL
CFM3YQVVPG15V207SBQVVTU19V085SCFB22443HK4PB22431FE
CRBY 4QMSN10J200SECQVVPH17V075STQVC16V211SCPB22439HK417H
JU050CP0QAMC18A307SEBQVPH15V208SCEPEB22435EPEB22443EK6
KD060AR0QMP18J307SECTAFC26K407SETKLFBSS219KLFSS216E
9306KQAAF11A203SEMQMCW30J507SNP3Y219HPEB22448H18W3
47890QMPL11J204SECQMFY15J075STFC3U231JN118W422215LBKC3
S 128QVFK26V115SNQMTU18J303SEMT3S2E20EKLPS2M40DC
B28-LQAMC11A055SOTAPK22K315STA22275FB3S219EK75
TRL5YDVC26K115SETQVVFY26V407STPL3W231EKPSS222DC
KG200CP0QVVC19V090SCQVSN14V065SEMPB22456HHCMU5213DX
KP3LFS464QAACW11A204SETQVFK20V303SBW227ELF3U220NZ48
KA020XP0QMPX13J208SETQVFXP16V215SECEPB22463FHFX3U216E3
CS 24 LQAC11A055SNQAF10A200SCP2U319KPS2E20
H 160 LWQMPF30J508SOQAPL09A045SBEPEB22447HPB22539FHHC
S 32 LQVVP19V304SEOQVVPX14V060SNF3U227NFC3U223NK5
KD042XP0DVP15K065STQVFX28V500SCCSEB22431E7PLB68M115FR
MB35QVMC26V407SMQVP12V204SCKPSS216DCPB22643FE7
SRF 55TAMC26K408SEOQAAMC11A055SEOCB22424HP3Y216H
TML6NDVPF26K407SEMQVPF16V215SENFB22444E7PL3S2E20EK75
MKSP4AFS464QAPL09A111SENQVCW22V100SBWF3S231ESG231ELK8299A
KC075CP0QMPXT13J060SECQAAC18A307SBP3W216EK13P3U232JH18W4
KP3ALFS428QVVPN22V100SOB545DDFS464MA5314EXPKEB22647E
KG180CP0QVVFK20V080SNFLBG624R3209E3M1922CA
KP47BSFS428QVVCW28V500SCSJ 8476P3S227E1PT3S225E
KD040XP0QVFY11V115SB6NBF817YJYG223HLKLFXSS2M40D
CFM5NQVFX19V303SOTRL10YNMU5306MPKEB22440FE7
SJ 9648QAAP18A304SEBCFF6NF3Y235E3FX3S232FF18F5K5
FSBG12QVVSN28V130SEOKF040AR0B4M45LER31-YG
KG140CP0QVPK20V308SEMKC120XP0PB22455FEPB22447EK6
DPP8FS464QVVPH15V060SEMFLBG7PU327FB3U212N
ORB48SAQVVPF26V115SN742UG335LSG221ELPA
39KDD4QAAPF18A303SNORB809LTB22439E7PKLB6879FR
TF7NQMPR15J212SNKF110AR0FX3U224NK75MA1206UV
S 28 LQVVFL19V304SEMS 22 LWP3S224E1M5217EX
KG042XP0QVVCW12V204SEOKC110AR0CSEB22456E7EFB22539E
REP3FL43FS464QVFL22V100SM6535SG2M30ELPAP3U223JHK54
TR5NQVTU14V208SECKD180AR0F3U247HCFB22432HK54
S 64 LDVF13K204SEMB545FS160FCB224M60HPL3U235NK6
KG042AR0QMFX09J111SENKSP8FS46431RG3210E3F3S224MHFF
H 64 LQVVF19V080SORBY 3ER26-NFDGPEB22432E
B48-LSSQVF26V110SETTREL10NPB22623EPEB22547FH
TFL4YNQAAFX10A200SCCFF10YNPB22447FHFX3Y223NK13
KP33BSFS428QMC18J308SNKP23BFS428DSHB22555EPEB22448H
H 80 LWQVPA20V303SNH 60 LWFB22428EKPS222D
REP3S7FS464TAMC26K408SETCTFD10YF3S2E20ETB224M70H
CRBC 2 1/2TAPK22K400SCKF040XP0FEB22440HPKEB22459FH
TF12QVPN16V070SOJA050CP0FX3S220EF3U231HC
KG047XP0QMFY15J300SMHM 903249SG219E1DLPAEPB22547H
ATF-20QAPR18A090SEMTRE10KLPSS2M20DEPEB22439E7
TRL4YQVPXT14V060SECCS 32 LWXPEB22463E7FCB224M55H
B32-LQVVMC20V080SOY 52FC3Y231E3CSEB22455HK5
SBG4SSQMPF26J125SENY 40 LPKB22420E7PKEB22647E7
CY 24 LDVP13K204SECSJ 9718P3U216JHMR1214EX
B6064-DSA3QVFLP19V304SENORB60SAA22150MC3EFREB22431H
KA120XP0QMCW11J055SETKF065AR0F3U223E3Y216NL
KD110XP0QVPN22V311SEBNKI-12/16MU1208UVPLB6847RC
TRTB911QMFL15J300SECNK-24/20 P/5FCB22416HUCF218
SBG2SSTAFC26K408SN2318-KM C/3KLFSS2M35DNKI-95/26 P/6
CH 96 LQVVC26V110STT3U231NDSELB686324UEHPL205-16MZ20RFCEB
48NBC2060YZPQVFY28V125SNPB22424HK5PU339J18W46301 C/3
453XQAAP18A303SNER22-MHFFFBB22639E7UEF206-18
572QMPR18J308SEOPKEB22647FEPB22455HHC61872 M C/3
KF055XP0QVFY11V050SEBFX3U2E32NK99FC3U224NTEUENFL205-15CW
KP12AFS464TAPK20K090STCSEB22459E7PH3U2E20N6002 T P/5
IRB44-SAQMP11J203SECFB3U2M20NMU1210DAHXMUCF210-31TC
SJ 7315QAAFY18A080SCMU1322DXC0FX3U223ECK82RNAO-45 X 62 X 20
MB545DDFS464QAAFXP20A315SEOF3U239NK6PKEB22436EK5UCFL203TC
SJ 8407QAPR18A090STDSB22463H24KLFXSS224DCNU-326E
TM10QVFL11V115SENER12-EDCFFJFEFB22535EUEWTPL208CEB
H 18 LWQVVMC26V115SETMR1215EXPEU332JNJ-2211E M
SJ 7354QMCW13J065SCFX3U222NMR1213EXUENFL209CW
QVCW19V085SEMQAFY11A055SEOMU1311XEPB22455HNUP-317E
QMCW34J608SECQVFXP19V304SNQVPL19V080SNPKEB224M50HKHRRCSM204
QVVF26V110SMQVFXP19V307SECMR1312TVKLPS216DCNUP-414 M
TAPH15K208SCQVMC22V400SECQVVSN14V208SBKLFSS224UCF206-19NPMZ2
QAAMC15A300SCQVPX16V211SCP3W228ECSEB22527HNJ-218 C/4
QVVCW16V212SMQVPL19V085SNTAFK26K110SOFB3U216E3CUCMF208MZ2
QAPR18A085SNDVF15K207SOMU1207GUVPEB22455FHHCNJ-2206E C/4
QVVCW14V207SCQMPH34J615SETQVVPN20V085SET
LINK BELT Y216NL Insert Bearings Spherical OD NTN 6010LLU/5C Single Row Ball Bearings Vickers EPV10-12D-U-10 Proportional Cartridge Valves
Vickers DG4V-3-8C-VM-U-H7-61 Six Way Solenoid Valve Timken 39585 Bearing